Trwa ładowanie...
bEBZILTp
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
23.06.2021, 18:08

PRF Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r. powołało na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie i jest następujący:
• Michał Kolmasiak • Monika Rogowska • Jakub Kuberski • Dariusz Prończuk • Agnieszka Kamola • Bartosz Chytła • Grzegorz Grabowicz Michał Kolmasiak Pan Michał Kolmasiak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r., podejmując pracę w Domu Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. oraz Sofor Inkaso s.c. jako specjalista ds. windykacji. Od kwietnia 2002r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Pragma Inkaso sp. z o.o., następnie w Pragma Inkaso S.A., a od stycznia 2008 r. do stycznia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Pragma Inkaso S.A., od lutego 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W latach 2008 – 2017 był Członkiem Zarządu w spółce Pragma Collect sp. z o.o. (obecnie Pragma Faktor sp. z o.o.). Od 2006 r. jest Prezesem Zarządu w spółce Guardian Investment sp. z o.o. Od lutego 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. Pan Michał Kolmasiak złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Monika Rogowska Pani Monika Rogowska ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze private equity. Od listopada 2006 r. związana jest z Enterprise Investors (EI). Karierę w EI rozpoczęła od stanowiska Analityka, następnie awansowała na Dyrektora Inwestycyjnego, a od stycznia 2017 r. objęła stanowisko Vice President. Pani Monika Rogowska była również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Intersport ISI, d.o.o. z siedzibą w Słowenii. Od 2003 r. do 2006r. była Analitykiem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska S.A., a następnie w Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Polska) oraz w Śląskim Banku Hipotecznym S.A. (dziś ING Bank Hipoteczny). Pani Monika Rogowska złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Jakub Kuberski Pan Jakub Kuberski studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach informatyka i ekonometria oraz prawo. Ma 10-letnie doświadczenie w obszarze private equity. W latach 2010 – 2013 był zatrudniony na stanowisku Analityka i Associate w Kulczyk Investments. Od października 2013 r. związany jest z Enterprise Investors (EI). Karierę w EI rozpoczął od stanowiska Analityka, następnie awansował na Dyrektora Inwestycyjnego, a w lipcu 2019 r. objął stanowisko Vice President. Pan Jakub Kuberski był również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors z obszaru nowoczesnych technologii i usług finansowych; obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jakub Kuberski złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Dariusz Prończuk Pan Dariusz Prończuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS w Warszawie. Jest Partnerem Zarządzającym w Enterprise Investors sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu w tej spółce. Pan Dariusz Prończuk jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Vehis Sp. z o.o. oraz Unilink S.A.. Posiada 35 – letnie doświadczenie w obszarze private equity oraz corporate finance w regionie państw Europy Środkowej. Od 1993 roku przeprowadził w Enterprise Investors ponad 20 inwestycji głównie w sektorze usług finansowych, IT, branży budowalnej i FMCG, w tym w takich inwestycjach jak: Lukas, Comp Rzeszów (aktualnie Asseco Poland), COMP, Magellan, Kruk, Netrisk i AVG. Pan Dariusz Prończuk złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Agnieszka Kamola Pani Agnieszka Kamola ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (obecna nazwa: Akademia Leona Koźmińskiego) na kierunku Finanse i Bankowość. Ma ponad 21-letnie doświadczenie w sprzedaży, w tym ponad 20 lat w obszarze płatności elektronicznych w e-commerce. Była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą bezpośrednią i pośrednią pracując na stanowiskach managerskich dla takich firm jak: eCard, eService, PayU oraz Straal. Od 2021r. prowadzi przedsiębiorstwo BISCOM Sebastian Bryzek w spadku jako zarządca sukcesyjny. Pani Agnieszka Kamola złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Bartosz Chytła Pan Bartosz Chytła jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. Od 2004r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fortis Bank S.A.. W latach 2008-2012 był najpierw Członkiem, a później Prezesem Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. Od 2012 r. do 2013 r. piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Holding SA. W latach 2013-2015 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Meritum Banku ICB SA. Od 2015 r. do 2019 r. pracował na stanowisku Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Nest Banku SA. Pan Bartosz Chytła złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Grzegorz Grabowicz Pan Grzegorz Grabowicz ukończył Uniwersytet Łódzki w 1998 r. na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. (dawniej Magellan S.A.), w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010-2013 był Prezesem Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Od listopada 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej XTB Dom Maklerski S.A., od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Pan Grzegorz Grabowicz złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Inne komunikaty

bEBZILTX