Trwa ładowanie...
bEDERSJh
Notowania
DROZAPOL: strona spółki
28.06.2021, 19:01

DPL Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 28.06.2021 r. powołało na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:
- Marcina Hanyżewskiego, - Krzysztofa Matelę, - Magdalenę Żebrowską. Ponadto, zgodnie z zapisami § 20 ust. 3 Statutu, większościowi Akcjonariusze – Wojciech Rybka i Grażyna Rybka powołali pozostałych dwóch Członków Rady Nadzorczej: - Anetę Rybka, - Roberta Włosińskiego. Działalność wykonywana przez Członków Rady Nadzorczej poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Drozapol-Profil S.A. oraz nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie jej organu. Wyżej wymienione osoby nie widnieją również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. W załączniku do raportu przedstawione zostały informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDERSJP