Trwa ładowanie...
bEDFGDCd
Notowania
DROZAPOL: strona spółki
28.06.2021, 19:09

DPL Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z 28.06.2021 r. dotyczącego powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że na dzisiejszym posiedzeniu tj. dnia 28.06.2021 r. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję:
- Przewodniczącego, panu Robertowi Włosińskiemu, - Wiceprzewodniczącego, pani Anecie Rybka, - Sekretarza, pani Magdalenie Żebrowskiej. Zarząd Drozapol-Profil S.A. Informuje jednocześnie, że zgodnie z ustawą o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r., nowo powołana Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym tj. 28.06.2021 r., wybrała ze swojego grona trzyosobowy Komitet Audytu w następującym składzie: - Przewodniczący Komitetu Audytu, pan Marcin Hanyżewski, - Członek Komitetu, pan Robert Włosiński, - Członek Komitetu, pan Krzysztof Matela.

Inne komunikaty

bEDFGDCL