Trwa ładowanie...
bEKyDJHF
Notowania
PATENTUS: strona spółki
29.06.2021, 14:35

PAT Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Faktorant”) informuje, że w dniu 29.06.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 12 z dnia 14 czerwca 2021 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:
•w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca grudnia 2021 roku wszystkie opłaty wynikające z Umowy nie będą naliczane, tj. Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane przez Faktora; •Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w w/w wniosku dokumentami. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. Umowa Faktoringu z KUKE Finance S.A. została opisana w raporcie bieżącym nr 18/2017 roku z dnia 18.12.2017 roku.

Inne komunikaty

bEKyDJIn