Trwa ładowanie...
bEDGuAyd
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
29.06.2021, 17:26

MLG Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A. na kolejną kadencję

Zarząd Spółki informuje również, że dnia 29 czerwca 2021 r. otrzymał informację, że jeden z akcjonariuszy spółki, Miro LTD z siedzibą w Limassol, Cypr, w wykonaniu uprawnień przysługujących mu na podstawie statutu Spółki, w dniu 23 czerwca 2021 roku powołał Pana Guy Shapira na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki. Pan Guy Shapira pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Guy Shapira ukończył z wyróżnieniem studia Interdisciplinary Center Herzliya IDC w Izraelu ze stopniem licencjata na Wydziale Biznesu i Administracji B.A. oraz Prawa LL.B., ze specjalizacją: międzynarodowe prawo gospodarcze. Posiada również izraelskie uprawnienia adwokackie. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki P. Guy Shapira pracował dla kancelarii prawnej Steinmetz, Haring, Gurman & Co. w Izraelu i zasiadał w Komitecie Audytu związku studentów IDC. Zarząd informuje również, że zgodnie z oświadczeniami Pana Guy Shapira nie prowadzi on poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Inne komunikaty

bEDGuAyL