Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
27.02.2024, 17:43

MLG Wykup i umorzenie obligacji serii D

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 4/02/2024 w sprawie umorzenia 8.600 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 8.600.000 EUR, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLMLPGR00090 („Obligacje”).
Wykup Obligacji nastąpił w dniu 27 lutego 2024 r. po cenie równej wartości nominalnej Obligacji Serii D powiększonej o odsetki obliczone zgodnie z warunkami emisji Obligacji Serii D. W związku z powyższym Spółka zwróci się do KDPW z wnioskiem o umorzenie Obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW.

Inne komunikaty