Trwa ładowanie...
bDAiPTVh

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-11-27
MLG QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
82,00
0,00
2020-11-12
MLG Asymilacja obligacji serii C1 z obligacjami serii C MLP Group S.A.
84,50
0,00
2020-11-10
MLG Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 MLP Group S.A.
84,50
0,00
2020-11-04
MLG Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji praw do akcji serii D MLP Group S.A.
80,50
0,00
2020-11-04
MLG Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii D MLP Group S.A.
80,50
0,00
2020-11-03
MLG Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii D MLP Group S.A.
80,00
0,00
2020-10-28
MLG Obniżenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie
77,00
0,00
2020-10-27
MLG Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
77,00
0,00
2020-10-27
MLG Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
77,00
0,00
2020-10-27
MLG Zawarcie umów objęcia akcji serii D i dookreślenie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki MLP Group S.A.
77,00
0,00
2020-10-23
MLG Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii D oraz liczby akcji serii D, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.
74,00
0,00
2020-10-21
MLG Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D
70,00
0,00
2020-10-16
MLG Emisja obligacji serii C1 przez MLP Group S.A.
72,00
0,00
2020-10-12
MLG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
69,00
0,00
2020-10-12
MLG Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji o podjęciu przez MLP Group S.A. analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych w liczbie nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) oraz przekazanie informacji bieżąc
69,00
0,00
2020-10-05
MLG Powzięcie przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu MLP Group S.A. z dnia 28 września 2020 roku sprawie emisji obligacji serii C1
70,50
0,00
2020-09-29
MLG Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C1
72,00
0,00
2020-09-21
MLG Powzięcie zamiaru emisji obligacji
70,00
-1,43
2020-09-21
MLG Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 dotyczącego rejestracji zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.
70,00
-1,43
2020-09-16
MLG Rejestracja zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.
72,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 8
  • Następna strona
bDAiPTVP