Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 27154 8436 7515 900
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 658348 4353 250157
Zysk (strata) brutto2 337346 7516 07012 584
Zysk (strata) netto1 882278 2505 03811 843
Przepływy netto-8 61140 411-24 02229 931
Przepływy netto z działalności operacyjnej-12526 155-6 2696 006
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 009-152 119-21 283-97 864
Przepływy netto z działalności finansowej-2 477166 3753 530121 789
Aktywa razem1 055 4443 785 554958 285940 351
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania640 2361 961 033542 733529 837
Zobowiązania długoterminowe533 8751 722 350441 822425 950
Zobowiązania krótkoterminowe106 361238 683100 911103 887
Kapitał własny415 2081 824 521415 552410 514
Kapitał zakładowy5 3445 3445 3445 344
Liczba akcji (tys. szt.)21 373,6421 373,6421 373,6421 373,64
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)19,4385,3619,4419,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,0913,020,240,55
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 94927 338
Zysk (strata) z działalności operacyjnej268-1 924
Zysk (strata) brutto19 8409 171
Zysk (strata) netto17 9789 263
Przepływy netto86 939-40 436
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 399-1 772
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-124 613-337 597
Przepływy netto z działalności finansowej208 153298 933
Aktywa razem1 044 123812 001
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania630 797540 238
Zobowiązania długoterminowe527 333524 253
Zobowiązania krótkoterminowe103 46415 985
Kapitał własny413 326271 763
Kapitał zakładowy5 3444 931
Liczba akcji (tys. szt.)21 373,6419 720,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)19,3413,78
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,840,47
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport