Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 57754 84348 18047 625
Zysk (strata) z działalności operacyjnej58 382348 43578 319168 850
Zysk (strata) brutto37 455346 75147 995183 160
Zysk (strata) netto29 653278 25035 705150 394
Przepływy netto18 98640 411-32 49043 458
Przepływy netto z działalności operacyjnej54 57626 15517 64731 717
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-147 294-152 119-68 313-202 272
Przepływy netto z działalności finansowej111 704166 37518 176214 013
Aktywa razem4 020 9153 785 5543 238 2573 124 459
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 141 9971 961 0331 695 8201 622 386
Zobowiązania długoterminowe1 863 7621 722 3501 496 5231 426 007
Zobowiązania krótkoterminowe278 235238 683199 297196 379
Kapitał własny1 878 9181 824 5211 542 4371 502 073
Kapitał zakładowy5 3445 3445 3445 344
Liczba akcji (tys. szt.)21 373,6421 373,6421 373,6421 373,64
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)87,9185,3672,1770,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,3913,021,677,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów200 588190 695
Zysk (strata) z działalności operacyjnej632 254297 839
Zysk (strata) brutto599 455210 107
Zysk (strata) netto480 470170 369
Przepływy netto16 39254 279
Przepływy netto z działalności operacyjnej164 74292 737
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-569 827-393 408
Przepływy netto z działalności finansowej421 477354 950
Aktywa razem3 785 5542 682 892
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 961 0331 471 160
Zobowiązania długoterminowe1 722 3501 374 714
Zobowiązania krótkoterminowe238 68396 446
Kapitał własny1 824 5211 211 732
Kapitał zakładowy5 3444 931
Liczba akcji (tys. szt.)21 373,6419 720,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)85,3661,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)22,488,64
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport