Trwa ładowanie...
bEBZlJHF
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
30.06.2021, 18:26

ALI Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Altus S.A.

Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod głosowanie w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEBZlJIn