Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
30.06.2021, 19:19

OAT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku [ZWZ]. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W odniesieniu natomiast do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za 2020 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 31 marca 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty