Trwa ładowanie...
bEDHRyJN
Notowania
TSGAMES: strona spółki
5.07.2021, 11:57

TEN Zawarcie umowy rozporządzającej sprzedaży udziału w Rortos S.r.l. („Transakcja”) oraz dojście Transakcji do skutku

Zarząd („Zarząd”) spółki Ten Square Games S.A., z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku, w wykonaniu postanowień umowy zobowiązującej do sprzedaży udziału w Rortos S.r.l., z siedzibą w Weronie („Rortos”), zawartej w dniu 30 czerwca 2021 r., Emitent zawarł jako kupujący z dotychczasowymi wspólnikami Antonio Fariną oraz Roberto Simonettim jako sprzedającymi (łącznie „Sprzedający”) umowę rozporządzającą sprzedaży udziału w Rortos („Umowa”), dotyczącą nabycia przez Emitenta udziału w kapitale zakładowym Rortos, stanowiącego 100% kapitału zakładowego i uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Rortos („Transakcja”). Tym samym, w wykonaniu postanowień Umowy, w dniu 5 lipca 2021 r. Transakcja doszła do skutku.
Transakcja została przeprowadzona na warunkach cenowych przedstawionych w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Inne komunikaty

bEDHRyKv