Trwa ładowanie...
bEDFXOlh
Notowania

MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie Spółka Akcyjna w dniu 7 lipca 2021 roku:
1. Praska Giełda Spożywcza SA wraz z podmiotem zależnym Polskie Smaki Sp. z o.o., którym przysługiwało 2 911 094 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 40,13% głosów na tym zgromadzeniu i 31,47% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce; 2. Madova Sp. z o.o. której przysługiwało 1 793 406 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 24,72% głosów na tym zgromadzeniu i 19,39% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce; 3. Z.P.H. "Elpast” Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy s.c. której przysługiwało 1 169 750 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,12% głosów na tym zgromadzeniu i 12,65% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce, 4. Bioekob SA, której przysługiwało 461 569 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,36% głosów na tym zgromadzeniu i 4,99% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce; 5. Pronatura Sp. z o.o., której przysługiwało 461 300 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,36% głosów na tym zgromadzeniu i 4,99% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce. W dniu 7 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie Spółka Akcyjna reprezentowanych było 7 254 952 akcji z ogólnej ich liczby 9 250 071 co stanowiło 78,43% kapitału zakładowego Makarony Polskie SA.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-09
MAK Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i po wcześniejszym ziszczeniu się warunków zawieszających
6,96
-0,29
2021-08-03
MAK Skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w ramach planowanego przez spółkę Makarony Polskie SA projektu akwizycyjnego
6,72
+2,68
2021-07-09
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
7,22
0,00
2021-07-07
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
7,24
0,00
2021-07-07
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
7,24
0,00
2021-06-10
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
7,30
0,00
2021-06-07
MAK Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
7,20
0,00
2021-06-02
MAK Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
7,20
-0,28
bEDFXOlP