Trwa ładowanie...
bECoEchx
Notowania
TORPOL: strona spółki
9.07.2021, 17:16

TOR Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 9 lipca 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor] dokonała wyboru oferty złożonej przez Emitenta w przetargu nieograniczonym na Realizację robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” jako najkorzystniejszej.
Jedynym kryterium oceny ofert w przetargu stanowiła całkowita cena brutto [waga 100%]. Cena oferty złożonej przez Konsorcjum w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej wynosi ok. 681,3 mln zł netto tj. ok. 838,0 mln zł brutto. W tym ok. 370 mln zł netto (tj. 455 mln zł brutto) za realizację zakresu podstawowego, 270 mln zł netto (tj. 333 mln zł brutto) za realizację zakresu opcji nr 1, 41 mln zł netto (tj. 51 mln zł brutto) za realizację opcji nr 2. Termin realizacji Inwestycji wynosi 26 miesięcy od daty rozpoczęcia prac w ramach tzw. zakresu podstawowego oraz po 20 miesięcy od daty rozpoczęcia dla zakresu prac objętych dwoma prawami opcji. W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie w/w zakresu podstawowego określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bECoEcif