Trwa ładowanie...
bEsyiMPV
Notowania
LSISOFT: strona spółki
21.07.2021, 10:58

LSI Transakcje na akcjach Spółki.

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach 12-15 lipca 2021 roku 1869 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 16,75 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 31 299,70 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty

bEsyiMQD