Trwa ładowanie...
bEIGuOUR
Notowania
PATENTUS: strona spółki
23.07.2021, 14:10

PAT Wykreślenie zastawu (poz. 2578202) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23.07.2021 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, Postanowieniem z dnia 20.07.2021 r. dokonał wykreślenia z Rejestru Zastawów (poz. 2578202) zastawu na zespole urządzeń będących własnością PATENTUS S.A., o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 5 890 344,37 PLN.
Wpis do rejestru związany był z podpisaną w dniu 01.03.2018 r. Umową Zarządzania Wierzytelnościami („Umowa”) zawartą pomiędzy KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Nabywca”; „KUKE Finance”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie („Zbywcą”). Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów związane jest z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającą z ww. Umowy. Emitent informował o wpisaniu przedmiotu zastawu do Rejestru Zastawów raportem bieżącym nr 16/2018 z dnia 01.08.2018 roku.

Inne komunikaty

bEIGuOVz