Trwa ładowanie...
bEEzYlVh
Notowania

STF Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. poniżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) informuje, że na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie od VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, („Fundusz”), reprezentowanym przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), w którym poinformowano Spółkę, iż w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 22 lipca 2021 roku, Fundusz zbył bezpośrednio 2 742 akcji STALPROFIL S.A., zmniejszając udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją Fundusz posiadał bezpośrednio 1 675 936 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,58% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 1 675 936 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,00% ogólnej liczby głosów. Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 1 673 194 sztuk akcji Spółki, reprezentujących 9,56% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 673 194 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów. Otrzymane przez Spółkę zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-03
STF PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,15
0,00
2021-07-27
STF Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. poniżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
12,90
-1,55
2021-07-27
STF Informacja o rejestracji przez sąd zmiany statutu STALPROFIL S.A.
12,90
0,00
2021-07-22
STF Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,35
-1,12
2021-07-22
STF Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,35
-1,12
2021-07-21
STF Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za I półrocze 2021 roku
11,65
0,00
2021-06-11
STF Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum).
13,15
+1,52
2021-06-08
STF Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,20
0,00
2021-06-02
STF Informacja o złożeniu apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji w postępowaniu przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz
12,50
+2,40
2021-05-28
STF QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,00
0,00
bEEzYlVP