Trwa ładowanie...
bEElZFTV
Notowania
TORPOL: strona spółki
28.07.2021, 15:22

TOR Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku dotyczącego współpracy z Bankiem Pekao S.A. ["Bank"], Zarząd Torpol S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje, iż w dniu 28 lipca 2021 r. zostały zawarte aneksy odpowiednio do umowy o ustanowienie limitu na gwarancje bankowe [Umowa o limit gwarancyjny] oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym [Umowa Kredytu].
Na mocy aneksu do Umowy o limit gwarancyjny podwyższeniu uległa kwota przyznanego limitu na gwarancje do 105 mln zł oraz wydłużony został okres jego dostępności do dnia 30 lipca 2022 roku. Ponadto w zakresie prawnych zabezpieczeń tej umowy, do 30 lipca 2035 roku zaktualizowany został również okres w jakim Bank będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w związku z oświadczeniem Spółki o poddaniu się egzekucji środków pieniężnych do wysokości 120% przyznanego limitu gwarancyjnego. Na mocy aneksu do Umowy Kredytu wydłużony został termin dostępności kredytu w kwocie 10 mln zł do dnia 30 lipca 2022 roku. Pozostałe postanowienia Umowy o limit gwarancyjny oraz Umowy Kredytu nie uległy istotnym zmianom.

Inne komunikaty

bEElZFUD