Trwa ładowanie...
bESsBjvp
Notowania
SELENAFM: strona spółki
12.08.2021, 16:05

SEL Udzielenie gwarancji przez Spółkę

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 22/2021, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w związku z przedłużeniem okresu ważności umowy na udostępnienie linii kredytu obrotowego zawartej pomiędzy Selena Vostok OOO (dalej: „Spółka Zależna”) i ROSBANK publiczną spółką akcyjną (dalej: „Bank”) w dniu 06.08.2020 r. (dalej: „Umowa Kredytu”), w dniu dzisiejszym Spółka podpisała nową gwarancję na zabezpieczenie należności Banku z tytułu ww. Umowy Kredytu.
Na podstawie gwarancji Spółka jest odpowiedzialna, łącznie ze Spółką Zależną, za wywiązanie się wobec Banku z zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, w tym za wywiązanie się z obowiązku spłaty udzielonego kredytu, odsetek za wykorzystanie kredytu i wszelkich innych płatności wynikających z umowy kredytowej, jak również do zwrotu kwot należnych Bankowi na podstawie Umowy Kredytowej, w sytuacji jeżeli Umowa Kredytowa lub jakiekolwiek z jej postanowień stanie się nieważne oraz zwrotu wszelkich kosztów wynikających z takiej nieważności. Wartość udzielonej gwarancji wynosi 440.000.000 RUB (23.408.000 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 12.08.2021 r. 1 RUB = 0,0532 PLN). Gwarancja pozostaje w mocy do 18.08.2022 r. Na moment podpisania umowy z Bankiem nie zostało ustalone wynagrodzenie dla Spółki w związku z udzieleniem gwarancji.

Inne komunikaty

bESsBjvX