Trwa ładowanie...
bEJdoTlx
Notowania
DEKPOL: strona spółki
12.08.2021, 19:53

DEK Rejestracja w KDPW i dopuszczenie do obrotu obligacji serii P2021A

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2021 roku powziął informację, o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydanym w dniu 11 sierpnia 2021 roku w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLDEKPL00123, do 25.000 obligacji na okaziciela serii P2021A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”). Rejestracja Obligacji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, składanych po podjęciu uchwały o dopuszczeniu Obligacji do obrotu na rynku regulowanym. Warunkiem rejestracji Obligacji jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
Dodatkowo, Zarząd Spółki wskazuje, iż w dniu 11 sierpnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 795/2021 w sprawie dopuszczenia Obligacji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Catalyst z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Inne komunikaty

bEJdoTmf