Trwa ładowanie...
bEUEKRYR
Notowania
OAT: strona spółki
16.08.2021, 14:55

OAT Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2021 r. zgodnie z decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] 36.570 akcji serii E zostało zapisanych na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2017 r.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 365,70 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.515,71 zł dzieli się na 13.951.571 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym 13.600.000 akcji serii A oraz 351.571 akcji serii E. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu ww. akcji wynosi 84,29 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 13.951.571. Spółka poinformuje o dopuszczenie ww. 36.570 akcji serii E do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEUEKRZz