Trwa ładowanie...
bEJllXuJ
Notowania
DEKPOL: strona spółki
18.08.2021, 15:39

DEK Wprowadzenie obligacji serii P2021A do obrotu giełdowego na rynku Catalyst

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 17 sierpnia 2021 roku uchwały nr 810/2021, w której postanowił wprowadzić z dniem 19 sierpnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 25.000 obligacji na okaziciela serii P2021A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLDEKPL00123” oraz notować ww. obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DKP0225”.
Ponadto Zarząd GPW podjął decyzję w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania ww. obligacji na dzień 4 lutego 2025 roku.

Inne komunikaty

bEJllXvr