Trwa ładowanie...
bEJmsGTF
Notowania
INWESTPL: strona spółki
24.08.2021, 13:57

INW Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2021 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od pana Januarego Ciszewskiego.
Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJmsGUn