Trwa ładowanie...
bESVTJQl
Notowania
DEKPOL: strona spółki
31.08.2021, 15:53

DEK Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o. o.

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. powziął informacje o podpisaniu przez Panattoni Development Europe Sp. z o.o. („Zamawiający”) listu intencyjnego ze spółką zależną Emitenta – Dekpol Budownictwo Sp. z o. o. („Dekpol Budownictwo”) potwierdzającego wybór Dekpol Budownictwo na generalnego wykonawcę inwestycji obejmującej budowę budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Błonie Wieś („Inwestycja”).
Zakończenie realizacji Inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w lutym 2022r. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie Inwestycji została ustalona na poziomie ok. 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020r. (przeliczone wg kursu euro z dnia 31 sierpnia 2021r.). List intencyjny zawiera również zapisy dotyczące realizacji dwóch kolejnych budynków magazynowych za dodatkowym wynagrodzeniem na poziomie odpowiednio 3% i 6% ww. przychodów, przy czym ich realizacja jest opcjonalna i musi zostać uprzednio potwierdzona przez Zamawiającego.

Inne komunikaty

bESVTJQT