Trwa ładowanie...
bESVOylh
Notowania
DEKPOL: strona spółki
7.09.2021, 14:49

DEK Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka") informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 sierpnia 2021 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r., polegającej na uchyleniu dotychczasowej treści §20 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia.
Dotychczasowe brzmienie §20 ust. 1 Statutu Spółki: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.” Nowe brzmienie §20 ust. 1 Statutu Spółki: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni na co najmniej 7 dni, a w wypadkach niecierpiących zwłoki na co najmniej 2 dni, przed terminem posiedzenia.”. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w wykonaniu upoważnienia wskazanego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bESVOylP