Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GEOTERM: strona spółki
9.09.2021, 12:24

GTP Zawarcie porozumienia w sprawie dobrowolnej spłaty wymagalnych należności Emitenta

Zarząd spółki Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2021 roku zawarte zostało porozumienie (dalej „Porozumienie”) pomiędzy Spółką, a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Santander”) w sprawie dobrowolnej spłaty wymagalnych należności Emitenta wobec Santander.
Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad spłaty wymagalnej w całości wierzytelności wynoszącej na dzień 7 września 2021 roku 101.200,00 zł. Strony ustaliły, iż spłata wierzytelności odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem określonym w Porozumieniu, w miesięcznych ratach od dnia zawarcia Porozumienia do dnia 15 sierpnia 2024 roku. Warunki Porozumienia nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ocenie zarządu Spółki zawarcie porozumienia pozwoli na ustabilizowanie sytuacji Spółki i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności.

Inne komunikaty