Trwa ładowanie...
bEKNTMqJ
Notowania
OPENFIN: strona spółki
10.09.2021, 15:50

OPF REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 9 września 2021 roku Pani Alina Rudnicka - Acosta, Członek Rady Nadzorczej Emitenta złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. ze skutkiem na dzień 9 września 2021 roku.
Pani Alina Rudnicka – Acosta nie podała powodów rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Inne komunikaty

bEKNTMrr