Trwa ładowanie...
bEJlvWGJ
Notowania
ZUE: strona spółki
10.09.2021, 18:45

ZUE Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 10 września 2021 r. Spółka powzięła informację o złożeniu (poprzez aukcję elektroniczną) przez konsorcjum w składzie:
1)ZUE (Lider), 2)Yörük Yapı Inşaat A.Ş. z siedzibą w Ankarze (łącznie: Konsorcjum), najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol” . Zamawiający: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 532,6 mln zł (z czego ok. 50% przypada na ZUE). Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 665,1 mln zł. Termin realizacji zadania: 26 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kryteria ofert: a) cena – waga: 60% b) doświadczenie personelu generalnego wykonawcy - waga 34%, c) symulacja budowy w Modelu BIM 4D - waga 6%. Oferta Spółki uzyskała największą ilość punktów uwzględniając powyższe kryteria. Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 406 mln zł brutto. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEJlvWHr