Trwa ładowanie...
bEKiGxBx
Notowania
WORKSERV: strona spółki
16.09.2021, 20:36

WSE Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka” lub "Emitent"), informuje o odebraniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 16.09.2021 r., przesyłki z Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zawierającej odpis pozwu złożonego przez akcjonariusza Investment MIZYAK Corp Sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) w sprawie o uchylenie:
• uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.06.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy tj. za rok 2020; • uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.06.2021 r. w sprawie: udzielenia Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej; • uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.06.2021 r. w sprawie: udzielenia Panu Thibault Lefebvre absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 21.08.2020 r. do 31.12.2020 r.; • uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.06.2021 r. w sprawie: udzielenia Panu Nicola Dell’Edera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 21.08.2020 r. do 31.12.2020 r.; - dalej łącznie jako „Uchwały”. Zarząd Emitenta informuje, iż nie widzi podstaw do kwestionowania ważności i prawidłowości podjęcia Uchwał oraz uznaje roszczenia Akcjonariusza za bezpodstawne, co Emitent wykaże podejmując odpowiednie działania procesowe.

Inne komunikaty

bEKiGxCf