Trwa ładowanie...
bEKvniWJ
Notowania

CPS Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.
Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-13
CPS Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku
36,78
-0,60
2021-09-29
CPS Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 16 listopada 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
35,10
0,00
2021-09-28
CPS Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
35,06
0,00
2021-09-27
CPS Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania
33,00
-0,97
2021-09-27
CPS Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.
33,00
-0,97
2021-09-21
CPS Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
33,36
+1,38
2021-09-17
CPS Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
34,14
-0,88
2021-08-18
CPS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
34,64
-0,35
2021-08-04
CPS Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
33,12
+1,75
2021-07-01
CPS Wstępna informacja na temat ilości akcji spółki Netia S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Netia S.A.
29,94
+1,54
bEKvniXr