Trwa ładowanie...
bEKwizph
Notowania
RADPOL: strona spółki
17.09.2021, 22:58

RDL Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 17 września 2021 roku oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 września 2021 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Spółka informuje, że do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy trzech akcjonariuszy dotyczące uchwały nr 4. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKwizpP