Trwa ładowanie...
bEJDRoTF
Notowania
OPENFIN: strona spółki
22.09.2021, 11:14

OPF KOREKTA RAPORU BIEŻĄCEGO NUMER 152/2021: REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, w nawiązaniu do informacji zawartych w przekazanym przez Emitenta w dniu 10 września 2021 r. raporcie bieżącym nr 152/2021 informującym o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. Zarząd informuje o omyłce w tytule raportu bieżącego nr 152/2021 którego tytuł brzmiał „Rezygnacja Członka Zarządu Open Finance S.A.”, natomiast poprawny tytuł brzmi: „Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.”
Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Inne komunikaty

bEJDRoUn