Trwa ładowanie...
bEKjScGJ
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
22.09.2021, 17:47

KRI Informacja o uprawomocnieniu się wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 21 marca 2016 r. oraz nr 6/2021 z dnia 8 marca 2021 r. informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o uprawomocnieniu się wyroku z dnia 5.03.2021 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który oddalił w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej Spółki („RN”) Pana Piotra Urbańczyka („Powód”), o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenia nieważności niektórych uchwał RN, podjętych na posiedzeniu w dniu 3.03.2016 r., zwołanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusza Chadaja na godz. 11.00 w lokalu Spółki w Warszawie („Posiedzenie RN”), tj.: (i) uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego, (ii) uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Andrzeja Soczka, (iii) uchwał w sprawie powołania w skład Zarządu na nową kadencję dwóch dotychczasowych członków Zarządu w osobach Pana Pawła Roberta Szewczyka – na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Pawła Lisickiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu („Uchwały”).
W związku z brakiem złożenia apelacji przez Powoda wyrok jest ostateczny i prawomocny.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-22
KRI Rejestracja obligacji serii H1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
16,00
0,00
2021-10-21
KRI Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.
16,00
0,00
2021-10-19
KRI Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
16,80
-5,95
2021-10-18
KRI Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
16,80
0,00
2021-10-15
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
0,00
2021-10-14
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,10
+4,35
2021-10-14
KRI Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
16,10
+4,35
2021-10-13
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,00
+5,00
2021-10-12
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
15,70
+1,91
2021-10-11
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
-6,55
bEKjScHr