Trwa ładowanie...
bEUNuHiZ
Notowania
SELENAFM: strona spółki
23.09.2021, 16:45

SEL RB /2021: Raport bieżący

Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 października 2021 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Zygadło i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Personalnych (CHRO).
Powołanie do Zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 27 maja 2021 r. Życiorys zawodowy powołanego Członka Zarządu: Andrzej Zygadło jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, który ukończył w 1996 r. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podczas swojej kariery zawodowej brał udział w specjalistycznych szkoleniach dla wyższej kadry menadżerskiej, między innymi w firmach Goodyear i PPG. Na początku swojej kariery zawodowej pracował na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich w takich firmach jak Wrozamet, Cussons, GE, Gillette, CeDo. Zajmował się zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach produkcyjnych, handlowych, rozwojowych oraz usługowych. W latach 2008 – 2011 pracował w firmie Goodyear, gdzie objął stanowisko dyrektora personalnego w regionalnej centrali firmy w Pradze i odpowiadał za region Europy Południowo-Wschodniej, a następnie za region Polski i Ukrainy. W latach 2012 – 2018 pracował w firmie PPG, będącej globalnym liderem w produkcji farb i lakierów. Pełnił funkcję dyrektora personalnego, odpowiadającego za budowanie kultury organizacyjnej oraz wprowadzanie standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników we wszystkich operacjach PPG na terenie Polski. Następnie objął stanowisko regionalnego dyrektora personalnego na region Europy Centralnej oraz Bliskiego Wschodu. Odpowiadał za zasoby ludzkie w takich krajach jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska oraz Turcja. Był odpowiedzialny za wprowadzanie kultury organizacyjnej firmy i rozwój pracowników. Brał czynny udział w procesach integracyjnych nowo przejmowanych firm. Współtworzył i rozwijał globalne centra usług wspólnych w Polsce i w Czechach, specjalizujących się w obsłudze klienta, zakupach, IT, księgowości oraz HR. Kierował projektami mapowania i podnoszenia kompetencji zespołów sprzedażowych. W 2019 roku dołączył do Selena FM S.A. na stanowisku Globalnego Dyrektora HR, gdzie zbudował globalny zespół HR, aby realizować strategiczne cele firmy Selena poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej w zasobach ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania talentów, budowania zaangażowania oraz rozwoju pracowników. Pan Andrzej Zygadło złożył wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Obecnie, do dnia 30 września 2021 r. skład Zarządu Spółki liczy 4 osoby i przedstawia się następująco: • Jacek Michalak – Prezes Zarządu, • Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu, • Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, • Roman Dziuba – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,, Od dnia 1 października 2021 r. Zarząd Spółki będzie liczył 5 osób i jego skład przedstawiał się będzie następująco: • Jacek Michalak – Prezes Zarządu, • Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu, • Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, • Roman Dziuba – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, • Andrzej Zygadło - Członek Zarządu ds. Personalnych Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie’.

Inne komunikaty

bEUNuHjH