Trwa ładowanie...
bESVOqlN
Notowania
DEKPOL: strona spółki
23.09.2021, 22:06

DEK Uzgodnienie kluczowych warunków kontraktu na wykonanie robót budowlanych dwóch hal magazynowych

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2021 r. spółka zależna Emitenta – Dekpol Budownictwo Sp. z o. o. („Dekpol Budownictwo”) uzgodniła ze spółką zależną z Grupy Panattoni kluczowe warunki kontraktu na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę dwóch hal magazynowych (centrum logistyczne) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kolbudach („Inwestycja”).
Zakończenie realizacji I fazy Inwestycji ma nastąpić w marcu 2022 r., natomiast zakończenie realizacji całego zakresu zostanie określone przez Strony w trakcie realizacji Inwestycji. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie całej Inwestycji została ustalona na poziomie ok. 14% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r. (przeliczone wg kursu euro z dnia 23 września 2021r.). O zawarciu umowy Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

bESVOqmv