Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GEOTERM: strona spółki
24.09.2021, 13:53

GTP Oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w trybie uproszczonym

Zarząd spółki Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w Monitorze Sądowym z dnia 23 września 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w trybie przepisu art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Dniem układowym był dzień 15 września 2021 r.
Funkcję nadzorcy układu pełni Wojciech Zymek, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 104, na podstawie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu zawartej w dniu 15 września 2021 r. Dniem układowym jest dzień 15 września 2021 r. O dalszych czynnościach, w tym w szczególności o zawarciu układu z wierzycielami Spółki, złożeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie układu w związku z istnieniem możliwości jego wykonania bądź o niezawarciu układu i umorzeniu postępowania albo o odmowie zatwierdzenia układu przez sąd, Emitent będzie informował w formie raportów bieżących.

Inne komunikaty