Trwa ładowanie...
bETjiIEl
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
11.10.2021, 15:32

MLG Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2021 r., Spółka otrzymała od spółki The Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Bnei Brak, Izrael (podmiotu blisko związanego z panem Shimshonem Marfogelem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z panem Oded Setter – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) („ILDC”) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Transakcja, o której mowa w powiadomieniu dotyczy nabycia przez ILDC w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w dniu 11 października 2021 r., 138.000 akcji zwykłych Emitenta, po cenie 74 (siedemdziesiąt cztery) zł za jedną akcję. Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

Inne komunikaty

bETjiIET