Trwa ładowanie...
bESukMIB
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
11.10.2021, 16:15

PRF Rejestracja obligacji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd PragmaGO S.A. (”Emitent”) informuje, że dnia 11 października 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 170.000 obligacji na okaziciela serii A2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00230. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Inne komunikaty

bESukMJj