Trwa ładowanie...
bETiYttx
Notowania

FOR Aktualizacja harmonogramu działań w ramach programu POIR: Inteligentny Rozwój- Go To Brand

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 91/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 października 2021 roku powziął informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez PARP wniosku Emitenta dotyczącego aktualizacji harmonogramu działań realizowanych w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (dalej jako: Projekt).
Celem Projektu jest promocja przedmiotu eksportu na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach poza unijnych. Przedmiotem Projektu są gry "Sparkle 4 Tales" oraz "Panzer Dragoon: Remake". W pierwotnej wersji harmonogramu Projekt miał być realizowany od marca 2020 r. do października 2021 r., jednak z uwagi na pandemię Covid-19 odwołano liczne międzynarodowa targi IT/ICT. W związku z czym Emitent podjął decyzję o złożeniu wniosku o wydłużenie czasu realizacji Projektu. Nowy, zaakceptowany przez PARP harmonogram, zakłada, iż Projekt będzie realizowany do końca października 2023 r. Zmiana harmonogramu nie ma wpływu na wysokość otrzymanego dofinansowania (tj. 283 tys. zł) oraz wysokość kosztów kwalifikowanych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-11-12
FOR Aktualizacja harmonogramu premier gier.
6,50
-0,15
2021-10-12
FOR Aktualizacja harmonogramu działań w ramach programu POIR: Inteligentny Rozwój- Go To Brand
7,06
-2,27
2021-10-11
FOR Aktualizacja harmonogramu premier gier.
7,09
-2,26
2021-09-13
FOR Podpisanie istotnej umowy
7,75
0,00
2021-09-02
FOR Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
7,08
-0,42
2021-09-01
FOR Podpisanie umowy przez Forever Seed Fund S.A.
5,92
0,00
2021-08-04
FOR Ustalenie daty premiery gry Rise Eterna na Microsoft Xbox One.
6,57
+0,46
2021-08-03
FOR Ustalenie daty premiery gry Rise Eterna na Sony PlayStation 4.
6,45
0,00
2021-07-21
FOR Aktualizacja harmonogramu premier gier.
6,19
0,00
2021-07-20
FOR Zawarcie umowy na wydanie gry Baby Storm.
6,19
0,00
bETiYtuf