Trwa ładowanie...
bEUwZwUR
Notowania
SARE: strona spółki
26.10.2021, 16:13

DTR Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2021 roku

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26.10.2021 r., Emitent dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Digitree Group za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.
Skonsolidowane szacunkowe przychody Grupy Emitenta w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wyniosły około 49 144 tys. zł, wobec 38 077 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku i 42 626 tys. zł w roku 2019. W stosunku do trzech kwartałów 2020 roku, skonsolidowane przychody wzrosły w bieżącym roku o około 11 067 tys. zł, co stanowi wzrost o 29,1%. Zwiększenie przychodów w omawianym okresie 2021 roku względem 2020 roku, zostało spowodowane wypracowaniem wzrostów we wszystkich jednostkach biznesowych Grupy Kapitałowej Emitenta. W porównaniu do 2019 roku, przychody trzech kwartałów 2021 roku wzrosły o kwotę 6 518 tys. zł, tj. 15,3%. Ponadto, skonsolidowane szacunkowe przychody trzeciego kwartału 2021 roku wyniosły około 16 940 tys. zł i były wyższe od wypracowanych w trzecim kwartale 2020 roku o 4 164 tys. zł, tj. 32,6% i wyższe od wypracowanych w trzecim kwartale 2019 roku o 3 072 tys. zł, tj. 22,2%. Przedstawione powyżej przychody za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. mogą ulec zmianie z uwagi na trwający w Grupie proces weryfikacji danych. Jednocześnie informujemy, że pozostałe wstępne wyniki, tj. skonsolidowany zysk netto, skonsolidowany zysk brutto oraz EBITDA, zostaną przekazane przez Emitenta za pomocą raportu ESPI, gdy zostanie dokonane ich oszacowanie, natomiast szczegółowy raport finansowy za trzeci kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 18.11.2021 r.

Inne komunikaty

bEUwZwVz