Trwa ładowanie...
bFgjXxwB
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
29.10.2021, 17:28

KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2021 z dnia 21 października 2021 r. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie umorzenia 1.300 sztuk obligacji na okaziciela serii F1 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. („Obligacje”), o wartości nominalnej 850 zł każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 1.105.000 zł. Obligacje zostały nabyte za łączną cenę 1.096.381 zł.
Spółka nabyła Obligacje w celu ich umorzenia w ramach, trwającego do dnia 31 grudnia 2021 r., programu skupu obligacji serii F1.

Inne komunikaty

bFgjXxxj