Trwa ładowanie...
bFfhynKd
Notowania
SELENAFM: strona spółki
10.11.2021, 14:36

SEL Rozpoczęcie procesu zawarcia aneksów do umowy z Santander Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do RB 23/2018 o zawarciu umowy z Santander Bank Polska S.A. dalej „Bank”), Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o rozpoczęciu procesu zawarcia technicznego aneksu do umowy o MultiLinię kredytową z Bankiem, przedłużającego okres kredytowania do dnia 30.11.2021 roku na dotychczasowych warunkach, o których mowa w RB 23/2018.
Przyznany limit kredytowy będzie wykorzystany do finansowania działalności spółek Grupy Selena. Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, iż wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu negocjacji zawarcia docelowego aneksu do w/w umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A. o łącznej wartości 14 mln EUR (64 409 800 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 10.11.2021 r. 1 EUR = 4,6007 PLN). Najistotniejsze warunki aneksu stanowiącego przedmiot negocjacji: 1. termin spłaty kredytu: zostanie przedłużony o maksymalnie 3 lata; 2. kwota MultiLinii kredytowej: 14 000 000 EUR; 3. kredytobiorca: Selena FM S.A. Przyznany limit kredytowy będzie wykorzystany do finansowania działalności spółek Grupy Selena. O podpisaniu aneksów do umowy kredytowej oraz ustanowieniu zabezpieczenia Spółka poinformuje w odrębnym raporcie, po zaistnieniu zdarzeń.

Inne komunikaty

bFfhynKL