Trwa ładowanie...
bFfikcOJ
Notowania

FEM Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Femion Technology S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 17.11.2021 r., otrzymał zawiadomienie od Millennials Venture Capital ASI S.A. z siedzibą we Wrocłąwiu o zwiększeniu posiadanego udziału w kapitale akcyjnym Emitenta, w związku z dokonanym zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocłąwia Fabrycznej we Wrocławiu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bFfikcPr