Trwa ładowanie...
bFebZVVh
Notowania
AMBRA: strona spółki
19.11.2021, 16:03

AMB Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. oraz za przeprowadzenie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.

Zarząd AMBRA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza AMBRA S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355, jako firmy audytorskiej odpowiedzialnej za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2021/2022 kończący się 30.06.2022 r. i rok obrotowy 2022/2023 kończący się 30.06.2023 r., za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za okres od 1.07.2021 r. do 31.12.2021 r., a także za okres od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz za przeprowadzenie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. sporządzonych za rok obrotowy 2021/2022 kończący się 30.06.2022 r. i rok obrotowy 2022/2023 kończący się 30.06.2023 r. Zarząd AMBRA S.A. informuje, że wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania, przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA oraz przeprowadzenia oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. leży w kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki. Wybór ten został przeprowadzony zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką i Procedurą w zakresie wyboru firmy audytorskiej, w szczególności wybór ten jest zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Inne komunikaty

bFebZVVP