Trwa ładowanie...
bESgFPgB
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-19
AMB Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. oraz za przeprowadzenie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
23,90
-1,26
2021-11-09
AMB QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24,60
0,00
2021-10-29
AMB Korekta raportu bieżącego nr 8/2021 ”Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.”
25,50
-0,78
2021-10-26
AMB Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.
25,30
-0,79
2021-10-26
AMB Informacja o dywidendzie
25,30
-0,79
2021-10-26
AMB Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań
25,30
-0,79
2021-09-17
AMB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24,60
0,00
2021-09-15
AMB R /: formularz raportu rocznego
22,10
+1,81
2021-09-15
AMB RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22,10
+1,81
2021-09-14
AMB Informacja w sprawie propozycji wypłaty dywidendy
22,10
0,00
2021-08-12
AMB Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej
22,00
-1,82
2021-07-29
AMB Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
22,00
+0,91
2021-07-28
AMB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
21,80
+0,46
2021-05-12
AMB QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22,60
0,00
2021-02-17
AMB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19,00
0,00
2020-11-12
AMB QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17,60
0,00
2020-10-20
AMB Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 20 października 2020 r.
17,60
-1,70
2020-10-20
AMB Informacja o dywidendzie
17,60
-1,70
2020-10-20
AMB Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 20 października 2020 r. wraz z wynikami głosowań
17,60
-1,70
2020-09-24
AMB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17,90
-1,12
  • Poprzednia strona
  • z 27
  • Następna strona
bESgFPhj