Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów130 196305 48644 95032 719
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 05554 4995 086640
Zysk (strata) brutto44454 0974 93821 406
Zysk (strata) netto-51234 7303 94818 218
Przepływy netto-896-12 180-2 504-386
Przepływy netto z działalności operacyjnej41 261-24 0671 933724
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 003-5 780-3 5254 193
Przepływy netto z działalności finansowej-33 15417 667-912-5 303
Aktywa razem649 323780 447324 837310 475
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania236 510369 61753 01542 601
Zobowiązania długoterminowe36 58131 57813 22214 342
Zobowiązania krótkoterminowe199 929338 03939 79328 259
Kapitał własny350 266349 444271 822267 874
Kapitał zakładowy25 20725 20725 20725 207
Liczba akcji (tys. szt.)25 206,6425 206,6425 206,6425 206,64
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,9013,8610,7810,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,021,380,160,72
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów673 169151 12690 587499 974
Zysk (strata) z działalności operacyjnej77 8866 8017 69157 032
Zysk (strata) brutto75 82220 69415 66555 880
Zysk (strata) netto45 62419 28214 12032 239
Przepływy netto6 080-5 981-6 18817 086
Przepływy netto z działalności operacyjnej107 324-2 799-80755 340
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16 0786 4174 198-13 452
Przepływy netto z działalności finansowej-85 166-9 599-9 579-24 802
Aktywa razem578 721289 127298 069450 609
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 29047 65861 762146 615
Zobowiązania długoterminowe30 1615 4536 58921 757
Zobowiązania krótkoterminowe166 12942 20555 173124 858
Kapitał własny326 152241 469236 307264 883
Kapitał zakładowy25 20725 20725 20725 207
Liczba akcji (tys. szt.)25 206,6425 206,6425 206,6425 206,64
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,949,589,3810,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,810,770,561,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport