Trwa ładowanie...
bFgksPOZ
Notowania
OAT: strona spółki
19.11.2021, 17:36

OAT Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku do Spółki wpłynęło datowane na dzień 19 listopada 2021 r. zawiadomienie od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bFgksPPH