Trwa ładowanie...
bFgkyrsR
Notowania
SELENAFM: strona spółki
26.11.2021, 17:25

SEL Informacja uzupełniająca raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2021 roku

Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację uzupełniającą Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2021 roku, opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2021 roku, dotyczącą opisu zdarzeń po dniu bilansowym, w brzmieniu jak następuje:
„W dniu 25 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, na podstawie której z dniem 25 listopada 2021 roku odwołała Pana Christiana Doelle ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu.” O zmianach w składzie Zarządu Selena FM S.A. Spółka informowała w RB 29/2021 opublikowanym w dniu 25 listopada 2021 roku.

Inne komunikaty

bFgkyrtz