Trwa ładowanie...
bFfhATzF
Notowania
OAT: strona spółki
29.11.2021, 14:39

OAT Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z ABM

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za III kwartał 2021 r. dotyczących wniosku o dofinansowanie programu rozwoju nowych leków przeciwwirusowych destabilizujących RNA koronawirusów, Zarząd OncoArendi Therapeutics SA [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. powziął informację o udostępnieniu przez Agencję Badań Medycznych [ABM] wyników merytorycznej oceny wniosku złożonego przez Spółkę wraz z konsorcjantami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie [MIBMiK] oraz Medicofarma S.A w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA - ABM/2021/5 finansowanego ze środków budżetu państwa od ABM.
Zgodnie z udostępnionymi przez ABM wynikami ocenionych projektów, projekt Emitenta pt. „Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses” znalazł się na 4 miejscu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego konkursu. Celem projektu jest stworzenie platformy odkrywania i rozwoju nowych leków przeciwwirusowych destabilizujących RNA wirusów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Projekt „Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses”, będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-biznesowe, które Spółka poprowadzi w porozumieniu z konsorcjantami: Międzynarodowym Instytutem Badań Molekularnych i Komórkowych oraz Medicofarma S.A. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi ok. 37 mln zł. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż ze względu na możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian do projektu na etapie przygotowania ostatecznej dokumentacji dla projektu rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie przed zawarciem właściwej umowy. O kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących wnioskowanego dofinansowania ww. projektu Spółka poinformuje w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty

bFfhATAn