Trwa ładowanie...
Notowania
MEDICALG: strona spółki
10.12.2021, 14:24

MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2021 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.
W miesiącu listopadzie 2021 r. zostało złożonych 4.944 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia. Narastająco od stycznia do listopada 2021 r. złożono 54.304 tych wniosków, co daje 19,7% wzrostu wobec 45.352 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r. Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych narastająco od stycznia do listopada 2021 r. złożono 76.774 wszystkich wniosków, co daje 1,9 % wzrostu wobec 75.329 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r. Dane za rok bieżący oraz porównywalny przedstawia załączona do raportu tabela.

Załączniki

Inne komunikaty