Trwa ładowanie...
Notowania
HELIO: strona spółki
14.12.2021, 11:30

HEL Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki – Leszka Wąsowicza kandydatury na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zgłoszonymi kandydatami są aktualni członkowie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. Kandydaci zostali zgłoszeni w związku ze zwołanym na dzień 17 grudnia 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 7.h porządku obrad przewidującym powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki wraz ze stosownymi oświadczeniami stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty